„Dragostea lui Dumnezeu e nemărginită”

Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

(Romani 8:38-39)

Păstor Cornel Pupăză

Vino la „Elim”!

Aici Duhul Sfânt îți poate da harul nașterii din nou

Slujbe religioase

Duminică de la 9-12 și de la 17-19
Marți de la 18-20 (seară de rugăciune)

Trupul și Sângele Domnului

Împărtășire pentru cei botezați noutestamental, la slujba de dimineață a primei duminici din lună

Stăruință după Duhul Sfânt

Întâlniri programate pentru stăruință în rugăciune după botezul cu Duhul Sfânt, pentru cei cu o purtare evlavioasă