Binecuvântarea copiilor

Binecuvântarea copiilor

Deseori, cititorii Bibliei confundă tăierea împrejur cu binecuvântarea copiilor. Pe când tăierea împrejur avea loc la vârsta de opt zile și era făcută doar copiilor de parte bărbătească, binecuvântarea copiilor poate avea loc atâta timp cât persoana se află încă în copilărie, băiețel sau fetiță. Uneori, unii părinți care s-au întors la Domnul și au devenit membri ai Bisericiii Penticostale „Elim” din Sântandrei își aduc copiii mărișori la biserică pentru a fi binecuvântați. Iar proaspeții părinți care sunt membri botezați nou-testamental își aduc bebelușii la biserică, pentru a fi binecuvântați. Această practică a binecuvântării este instituită de Însuși Dumnezeu încă din Vechiul Testament:

Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: ‘Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți:
«Domnul să te binecuvânteze și să te păzească!
Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine și să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalțe Fața peste tine și să-ți dea pacea!»
Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, și Eu îi voi binecuvânta.’”
Numeri 6:22-27

Văzând că este o persoană cu totul deosebită, dedicată lui Dumnezeu, mulțimile de israeliți și-au adus copiii la Isus Hristos, să-i binecuvânteze. Iar Domnul Isus i-a binecuvântat.

Atunci I-au adus niște copilași, ca să-Şi pună mâinile peste ei și să Se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau.
Şi Isus le-a zis: „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor ca ei.”
După ce Şi-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo.
Matei 14:13-15

Nașterea unui copil este un eveniment cu totul special și, îndemnați de Sfintele Scripturi, credincioșii doresc să marcheze această bucurie prin binecuvântarea copilului. Binecuvântarea copiilor este întotdeauna o sărbătoare în biserică. Pentru serviciul de binecuvântare a copilului/ copiilor nu se percepe nicio taxă.