Botezul nou-testamental

Botezul nou-testamental

În credința penticostală, botezul nou-testamental este un element-cheie în mărturisirea de credință care duce la nașterea din nou. Acest botez se face o singură dată în viață, la o vârstă matură. 

La Biserica „Elim”, nu se percepe nicio taxă pentru efectuarea serviciului de botez nou-testamental și se face botez chiar și cu un singur candidat.

Botez cu mărturisire personală

Cuvântul BOTEZ (gr. BAPTISTO, βάπτισμα, de la verbul βάπτω → βαπτίζω) înseamnă SCUFUNDARE. Așadar, botezul nou-testamental presupune scufundarea în apă a celui care a făcut mărturisirea unui cuget curat și L-a declarat pe Hristos Domn și Salvator al său, având credința că Dumnezeu Tatăl L-a înviat din morți.

Botezul nou-testamental se face în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh:

Duceţi-vă și faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. (Matei 28:19)

Față de alte confesiuni religioase, care practică botezul copiilor, noi, penticostalii, nu oficiem botezul decât persoanelor adulte, cu discernământ, care pot mărturisi că Isus Hristos este Domnul și Salvatorul vieții lor. Considerăm că nașterea din nou este un proces care are loc cu condiția ca păcatele să fie mărturisite de către candidatul la botez:

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. (Romani 10:9)

Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:16)

Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos. (1 Petru 3:21)

Pentru mărturia unui cuget curat, în vederea botezului nou-testamental, în Biserica Penticostală „Elim” din Sântandrei, la fel ca în toate bisericile penticostale, e nevoie de o mărturisire a păcatelor. Această mărturisire are loc în privat, în fața unui reprezentant instituit al Cultului Penticostal din România, a păstorului sau a prezbiterului bisericii.

A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. (Marcu 1:5-6)

Botezul nou-testamental al lui Hristos

Deseori, tăierea împrejur este confundată cu botezul. Tăierea împrejur se aplica sub Lege doar copiilor de parte bărbătească din neamul evreu, de obicei la vârsta de opt zile, iar botezul a fost instituit de Dumnezeu începând cu lucrarea lui Ioan Botezătorul. Și Isus a fost tăiat împreujur și și-a primit numele atunci, în Templu. Însă botezul nou-testamental a avut la vârsta maturității.

Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au pus numele Isus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece. (Luca 2:21)

După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus; și pe când Se ruga, s-a deschis cerul, și Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”
Isus avea aproape treizeci de ani când a început să învețe pe norod. (Luca 3:21-23)

Botezul nou-testamental se face atât bărbaților, cât și femeilor (nu doar celor de parte bărbătească, cum era tăierea împrejur) care își exprimă liber această dorință. Botezul nou-testamental mai este numit botez al pocăinței (Marcu 1:4) deoarece acela care este botezat renunță la faptele rele pe care le-a făcut și caută să nu le mai facă niciodată, adică trăiește o viață de pocăință.

Născut din apă și din Duh

Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?” Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este duh.” (Ioan 3:4-5)

Actul botezului nou-testamental NU este însemnarea în carne, precum e tăierea împrejur a vechiului legământ, ci este o scufundare în apă. Botezul nou-testamental se face o singură dată în viață, după cum lămurește Apostolul Pavel:

Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu și-L dau să fie batjocorit. (Evrei 6:4-6)

Botezul nou-testamental se face o singură dată. Însă, după botez, păstorul bisericii sau o altă persoană delegată de Cultul Penticostal, poate fi martoră, în privat, la mărturisirea păcatelor credinciosului (deja botezat) care își exprimă dorința de a mărturisi. După mărturisire are loc o rugăciune, ca Dumnezeu să ierte respectivele păcate. Asta, cum menționam mai sus, nu încurajează o viață trăită în păcat, ci una în pocăință, păcatul să nu devină niciodată un mod de viață.

Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul?
Nicidecum! Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat?
Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui?
Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. (Romani 6:1-4)

Copiii sunt binecuvântați

Considerăm copiii o categorie aparte, despre care Domnul Isus Hristos spune că, datorită caracterului lor, a lor este Împărăția Cerurilor:

Adevărat vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor. (Matei 18:3)

Atunci I-au adus niște copilași, ca să-Și pună mâinile peste ei și să Se roage pentru ei.
Și Isus le-a zis: „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția Cerurilor este a celor ca ei.” (Matei 19:13-14)

Domnul Isus Hristos și-a pus mâinile peste copii și s-a rugat pentru ei. Cum aminteam mai sus, deoarece Hristos a făcut botezul la vâsta maturității, în cadrul Cultului Penticostal, botezul este făcut tot la vârsta maturității. În Biserica Elim, la câteva săptămâni după nașterea unui copil, are loc un serviciu de binecuvântare a copilului, cu punerea mâinilor.